ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์


 

ชื่อสินค้า   :   เกลือน้ำ, Sodium Chloride Brine, Brine Treatment Solution ( NaCI)

เกลือน้ำที่ผลิตโดย บริษัท กิจทรัพย์อุดม จำกัด มีความเข้มข้นโดยประมาณ 24 土1 % (ww) ซึ่งเป็นความเข้มข้นที่สะดวกต่อการใช้งาน สามารถนำไปใช้ในสายงานการผลิตได้ทันที เป็นเกลือน้ำพร้อมใช้งาน ไม่ต้องใช้เวลา กำลังแรงงาน และพลังงาน ในการเตรียมสารละลายเกลือ ซึ่งทำให้ต้นทุนในส่วนของกระบวนการเตรียมการสารละลายลดลง

 

การใช้งาน   :   ผู้ใช้งานสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เกลือน้ำได้ทันที หรือเจือจางตามความเข้นข้นที่ทางผู้ใช้งานต้องการใช้

 

การใช้ประโยชน์   : 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม   -   ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำให้หมาะสมในการประกอบอาหาร หรือเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตน้ำดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอ และนอนแอลกอฮอล์ เป็นต้น

อุตสาหกรรมน้ำตาล   -   ใช้ในกระบวนการฟอกสีน้ำตาล

อุตสาหกรรมอาหาร    -   อาหารแช่แข็ง เช่น กุ้งต้ม ทำเลือดไก่ ไก่ต้ม การถนอมอาหาร เช่น ใช้ในการทำน้ำปลา, ในการหมักอาหาร

ภาคการเกษตร   -   ใช้ในผู้ประกอบการเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง

 

ข้อมูลทางกายภาพและเคมี   :   

ลักษณะกายภาพ   -   ของเหลว ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น

รสชาติ   -   เค็ม

การละลาย   -   ละลายน้ำที่อุณหภูมิ 20 c 25 กรัมต่อน้ำ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร

จุดหลอมเหลว   -   < 100c

จุดเดือด   -   >100 c

ความเป็นกรดด่าง   -   pH 6-8

ความถ่วงจำเพาะ   -   1.18-1.2

การจัดเก็บ   -   เก็บในภาชนะปิดสนิท เพื่อป้องกันฝุ่นละออง

 

อ้างอิง   :   TISI 2086-2556, Codex Standard for Food Grade Salt

 

แหล่งที่มา   :   แหล่งเกลือสินเธาว์ในประเทศ

 

มาตราฐาน (Specification)   :   


27 ธันวาคม 2564

ผู้ชม 971 ครั้ง

Engine by shopup.com